Advertentie
Advertentie

Courante winst Finoutremer lager

(tijd) - De gekonsolideerde courante winst van Generale-dochter Finoutremer bereikte 142,7 miljoen frank na de eerste helft van 1993. Ze bleef daarmee 2,0 miljoen onder het lopend resultaat na de eerste zes maanden van vorig jaar. De groepswinst steeg echter fors, van 158,1 naar 281,4 miljoen. De uitzonderlijke opbrengsten stegen dan ook bijzonder sterk.