Courante winst Gevaert stijgt met 24%

(tijd) - Gevaert heeft meegedeeld dat zijn courante groepswinst in het eerste halfjaar is gestegen tot 1,35 miljard frank tegenover 1,09 miljard in dezelfde periode van vorig jaar. De sterke aangroei van het courant resultaat is vooral te danken aan de toename van ontvangen dividenden uit financiële vaste activa. Maar de Antwerpse holding voegt eraan toe dat de winstgroei over het hele jaar kleiner zal zijn.De stijging van de ontvangen dividenden is een gevolg van twee factoren. Gevaert verwijst naar de investeringen in nieuwe deelnemingen vorig jaar en de verhoging van uitkeringen door de vennootschappen waarin de groep een belang heeft.