Advertentie
Advertentie

Courante winst Real Software verviervoudigt in eerste halfjaar

BRUSSEL (tijd) - De ter beurze genoteerde informaticagroep Real Software uit Aartselaar boekte in het eerste halfjaar een omzetstijging met 214 procent tot ruim 5 miljard frank. De courante groepswinst (vóór goodwill) stoomde 303 procent hoger tot 374 miljoen frank. Het afschrijven van goodwill en eenmalige kosten met betrekking tot de recente kapitaalverhoging, beperkten de groei van de nettowinst tot 54 procent, goed voor een bedrag van 124 miljoen frank. Voorzitter Rudy Hageman verhoogde zijn groeiverwachting voor omzet en winst voor het volledige boekjaar tot 'minstens 100 procent'.De 75 procent groei die Hageman ter gelegenheid van de algemene vergadering in het vooruitzicht stelde, bleek zoals meestal bij Real Software aan de eerder conservatieve kant. De groei overstijgt op zowat alle fronten de 200 procent. Het meest in het oog springend is de verviervoudiging van de courante groepswinst, terwijl de bedrijfswinst met 241 procent toeneemt tot 786 miljoen frank. Dat komt overeen met een marge van 15,5 procent, 1,2 procentpunt meer dan in de eerste zes maanden van het voorgaande boekjaar.