Advertentie
Advertentie

Coveliers overhoop met Antwerpse moskeeën

(tijd/belga) - De Antwerpse coalitieonderhandelingen hebben nu ook tot een rel geleid tussen VLD-kamerlid Hugo Coveliers en de Unie van Moskeeën van Antwerpen. Coveliers maakt in een open brief aan de voorzitter van de Unie duidelijk dat hij het totaal onaanvaardbaar vindt dat een religieus verantwoordelijke een politieke partij onder druk zet ten voordele van één beschermelinge. Opmerkelijk is wel dat de VLDer zich daarmee mengt in een discussie tussen Agalev en de Unie. De Unie van Moskeeën had de groenen onlangs gevraagd om Fatima Bali als schepen aan te wijzen. Coveliers schrijft dat hij met grote verbazing en enige ergernis van dat standpunt kennisnam. Volgens hem gaat het flagrant in tegen de strikte scheiding tussen kerk en staat die in ons land bestaat.De kans dat Bali schepen wordt is overigens gering. De twee groene schepenzetels gaan waarschijnlijk naar Chantal Pauwels en Erwin Pairon, met Dirk Geldof als eerste outsider. Het is trouwens nog lang niet zeker of er wel groene schepenen komen. Het Agalev-bestuur besliste maandagavond dat een congres zaterdagmiddag het laatste woord krijgt over de deelname aan het Antwerpse schepencollege. Een flink deel van de groene achterban is daar zeer kritisch over. Het afgelopen weekend hadden VLD-voorzitter Ludo van Campenhout en CVPer Marc Van Peel geëist dat de groenen binnen de week klare wijn schonken over hun deelname aan het college.Het SP-bestuur heeft ondertussen al Leona Detiège, Kathy Lindekens en Tuur van Wallendael officieel voorgedragen voor respectievelijk het mandaat van burgemeester, schepen van Onderwijs en schepen van Sociale Zaken.