CP Ships krijgt geen eigen containerterminal

(tijd) - Het Canadese CP Ships, dat al zijn trafieken wil groeperen in Antwerpen, krijgt geen eigen (semi-)dedicated terminal zoals de Zwitserse rederij MSC, maar in de toekomst wordt niet uitgesloten dat de rederij opnieuw een eigen terminal krijgt. Daarover zal eerst 'diepgaand' overleg plaatsvinden tussen het Antwerpse havenbestuur en de privé-sector. Dat verklaarden Agha, de overkoepelende vereniging van Antwerpse privé-havenbedrijven, en het Antwerps gemeentelijk havenbedrijf op een gemeenschappelijke persconferentie. Met de verklaring wilden ze aantonen dat er tussen beide partijen 'totaal geen conflictsituatie' bestaat.Begin deze week insinueerde Katoen Natie-topman Fernand Huts dat Agha het niet eens was met het concessiebeleid van het Antwerpse havenbestuur. Hij verwees naar een brief die de organisatie in april stuurde naar schepen van de Haven Delwaide, waarin in niet mis te verstane bewoordingen werd aangedrongen op een ernstig gesprek met het havenbestuur over het principe van de zogenaamde 'dedicated terminals', waarbij concessies voor containerterminals worden toegewezen aan rederijen en niet langer aan goederenbehandelaars zoals Hessenatie, Noord Natie of Katoen Natie.