CPC puurt winst uit Europa

(tijd) - In het tweede kwartaal heeft het Amerikaanse concern CPC in vergelijking met vorig jaar een meerwinst behaald van 9,2%. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de sterke winststijging in Europa, aldus CPC. Het omzetcijfer van CPC groeide met 13% tot 1,64 miljard dollar. De bedrijfswinst nam toe met 8,5%. Opvallend is de steile opgang van de voedingsaktiviteiten, die in de eerste jaarhelft een sprong maakten van 22% in vergelijking met 1990. Voeding vertegenwoordigt 80% van de omzet van CPC.