Credicom-aankoop City 7 Investments bekrachtigd

BRUSSEL (belga) - De aandeelhouders van de NV City 7 Investments hebben tijdens een algemene vergadering de overname van de groep City 7 door de groep Credicom bekrachtigd. Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd tevens overgegaan tot een kapitaalvermindering van 1,037 miljard fr. naar 1,25 miljoen fr. door aanzuivering van de tot op heden gekende verliezen. Op latere datum volgt een kapitaalverhoging voorbehouden aan Credicom, ten belope van waarschijnlijk 400 miljoen fr. Door deze operatie wordt Credicom 100 procent eigenaar van City 7 Investments en haar dochterondernemingen. Credicom gaat zich nu buigen over de verdere herstrukturering van de groep City 7 en over de verdere ontwikkeling van haar aktiviteiten in de evenementensektor.