Crédit Commercial : winst stijgt met 26%

De Franse bankgroep Crédit Commercial de France (CCF) boekte grotendeels door haar leningen een grotere toewijsbare nettowinst. De nettowinst steeg tot 275,6 miljoen Fr.fr. (218,4) op een omzet van 3,56 miljard Fr.fr. CCF dat vorig jaar geprivatizeerd werd, boekte een omzet die 8% hoger lag en zag het aantal middellange en lange termijn leningen aan de industrie stijgen met 30%, terwijl de leningen aan partikulieren stegen met 25%. Klantendeposito's stegen met 8% maar exacte gegevens werden niet meegedeeld.