Advertentie
Advertentie

Crédit Foncier boekt winst van 120,6 mln fr.

Op de algemene vergadering van Crédit Foncier Int. werden de rekeningen over 1987 goedgekeurd. Het jaar sloot af met een winst van 120,6 miljoen fr. (30), rekening gehouden met 92,8 miljoen (128.000) aan meerwaarden. Na overdracht van 13,1 miljoen fr., wordt het totaal beschikbare bedrag 133,7 miljoen. Dit wordt als volgt verdeeld: 27,2 miljoen gaat naar de wettelijke reserve, 50,7 miljoen naar de beschikbare reserve, 30,5 miljoen naar dividenden, 3 miljoen naar tantièmes en 22,1 miljoen wordt opnieuw overgedragen. Er wordt een nettodividend van 240 fr. (210) per aandeel uitgekeerd.