Crédit Général voorspelt groei van 12 procent

(tijd) - Uit een mededeling van Crédit Général blijkt dat de Waalse dochter van de KB een groei van "meer dan 12 procent' verwacht in haar resultaten. Het eigen vermogen van de bank groeide sterk aan door de kapitaalverhoging van september ll. en bovendien wordt het vermogen in de ruime zin versterkt met twee achtergestelde leningen. Het eigen vermogen in de ruime zin overstijgt nu ruimschoots de 5 miljard frank, wat meer is dan 4 procent van het balanstotaal.