Crédit Général: zesde opeenvolgende verhoging dividend

(tijd) - Crédit Général sloot haar boekjaar 1988 af met een nettowinst van 384,7 miljoen fr. tegenover 347,4 miljoen fr. voor vorig boekjaar. Dit betekent een verhoging van ruim 10 procent, waarbij dient opgemerkt dat deze nettowinst behaald werd na boeking van 605 miljoen afschrijvingen, tegenover 517 miljoen een jaar voordien. Na toevoeging van de overgedragen winst van vorig boekjaar is een bedrag van 427,8 miljoen fr. voor verdeling beschikbaar. Hiervan wordt 20 miljoen fr. overgeboekt naar de wettelijke reserve, 50 miljoen fr. naar de beschikbare reserve en 69,1 miljoen fr. opnieuw overgedragen. Aan tantièmes wordt 28,9 miljoen uitgekeerd, terwijl de aandeelhouders bedacht worden met 259,8 miljoen fr.