Crédit Lyonnais Belgium verhoogt rente

(tijd) - Crédit Lyonnais Belgium verhoogt met ingang van 16 april de rente op haar Rendement Plus Rekening van 8,60 tot 9 procent. Dat stond gisteren te lezen in L'Echo. Terzelfder tijd gaat de rente op de Rendement Plus Fix van 8,30 naar 8,50 procent. De Rendement Plus Fix geeft een half procentpunt minder rente dan zijn broertje, maar heeft het voordeel dat die rente gedurende een jaar lang verworven blijft. De rente op de gewone Rendement Plus Rekening kan in principe van de ene dag op de andere aangepast worden. Ter herinnering: de hoge rente geldt voor bedragen vanaf 200.000 frank. De beslissing van Crédit Lyonnais hangt samen met de opwaartse druk op de marktrente.