Crédit Lyonnais Gent opgelicht

GENT (belga) - Het Gentse bankfiliaal van Credit Lyonnais werd twee jaar lang opgelicht door één van zijn bedienden. Tussen maart 1989 en maart 1991 werd de bank 2,2 miljoen frank armer gemaakt. De bediende was verantwoordelijk voor het verhandelen van vreemde deviezen. Zij meende het middel gevonden te hebben om zich te verrijken op kosten van de bank, door fiktieve bestellingen van vreemde deviezen te boeken en de daartoe vereiste bedragen over te schrijven op haar eigen bankrekening. Dat systeem was goed voor 1,7 miljoen fr. Daarnaast ontvreemdde zij nog een half miljoen door foutieve noteringen in de boekhouding. De korrektionele rechtbank veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van 8.000 frank, benevens uiteraard de terugbetaling van de ontvreemde som van 2,2 miljoen plus intresten.