Crédit Suisse heeft vertrouwen in 1989

ZURICH (reuter) - De Zwitserse bank Crédit Suisse kijkt vol vertrouwen naar de resultaten over 1989 nadat de eerste maand al boven de verwachtingen lag. De bank verwacht dat de effektenhandel zal toenemen, zodat meer kommissies zullen toekomen, terwijl ook de leenaktiviteit in een groeifaze zit. In 1988 boekte de bank een nettowinst van 592 miljoen Zw.fr., 7,6% boven het peil van 1987. Er wordt op gewezen dat de reële groei heel wat hoger ligt omdat de Zwitserse banken aanzienlijke verborgen reserves aanleggen.