Creditanstalt mikt op ongewijzigd resultaat

WENEN (reuter) - Creditanstalt-Bankverein, de Oostenrijkse bank die gekontroleerd wordt door de staat, verwacht dit jaar een onveranderd operationeel resultaat en dit niettegenstaande de operationele winst tijdens de eerste drie kwartalen met 8,3 procent terugviel tot 1,33 miljard schillings. Creditanstalt stelt dat de werkomstandigheden zeer moeilijk zijn dit jaar, maar dat adekwate maatregelen zijn getroffen om de kommissies en de rentemarges te verhogen. Het management kwam ook met de werknemers tot een overeenkomst om de eindejaarsbonus af te schaffen, wat de bank 200 miljoen schilling zal besparen.