Cregem leent 1 miljard Lux.fr.

(tijd) - Cregem Finance, een Luxemburgse dochter van het Gemeentekrediet, geeft een eurolening uit van 1 miljard frank, verdeeld over coupures van 250.000 frank. De obligaties dragen een koepon van 9,25 procent en worden uitgegeven tegen 101,70 procent, wat een aktuarieel rendement geeft van 8,85 procent. Betaaldatum is 20 augustus. De lening heeft een lopptijd van 6 jaar, 4 maand en 11 dagen en vervalt op 2 januari 1998. De lening draagt de waarborg van het Gemeentekrediet.