Cregem ontleent in Lux.fr.

(tijd) - Cregem, de Luxemburgse dochter van het Gemeentekrediet, geeft een lening uit van 400 miljoen Lux.fr., verdeeld over coupures van 100.000 frank. De koeponrente bedraagt 9,875 procent en de uitgifteprijs 102,375 procent, wat het aktuarieel rendement op 8,58 procent brengt. De eindvervaldag is 15 juni 1994. De obligaties worden niet genoteerd, het gaat hier immers om een private plaatsing.