Creyf's bekijkt boekjaar 1996 met reserves

ANTWERPEN (tijd) - De beursgenoteerde uitzendgroep Creyf's zal zware inspanningen moeten leveren om de expansie van de twee voorbije boekjaren in 1996 te evenaren. Dat verklaarde Michel van Hemele, voorzitter van het directiecomité, gisteren op de algemene aandeelhoudersvergadering. Van Hemele sluit echter niet uit dat de economische conjunctuur zal verbeteren in de tweede helft van het jaar. De hevige concurrentieslag zal ook in '96 een domper blijven zetten op de rendabiliteit van de hele uitzendsector.Creyf's hoopt door zijn 'geografische en functionele groei' en zijn gespecialiseerde service goed gewapend te zijn om toch behoorlijk te presteren. De strategie blijft geënt op de uitbouw van marktposities in de zogenaamde Euregio (Benelux, Noordoost-Frankrijk en het westen van Duitsland), de verkoop van gespecialiseerde uitzendarbeid en de verruiming van het aanbod met 'aanverwante diensten'. Voorlopig blijft het afwachten wanneer Creyf's zal starten met zijn aanverwante diensten, maar het bedrijf gaf eerder al wel te kennen dat het dacht aan sociaal-secretariaatswerk, recrutering & selectie enz.