Crisis in Azië maakte al 10 miljoen werklozen

(tijd) - De financieel-economische crisis in Zuidoost-Azië deed het aantal werklozen dit jaar al met 10 miljoen in de wereld toenemen. Dat schrijft het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) in zijn verslag over de werkgelegenheid in de wereld 1998-1999. Hierin wordt een gevoelige toename van de werkloosheid en de ondertewerkstelling in het vooruitzicht gesteld.Werkloosheid en ondertewerkstelling zijn het lot van 1 miljard mensen, wat overeenkomt met een derde van de actieve bevolking in de wereld. Van dit miljard zijn 150 miljoen mensen daadwerkelijk werkloos. Dit betekent dat ze een baan zoeken of bereid zijn te werken. Tien miljoen van die 150 miljoen mensen werden in de loop van dit jaar uitsluitend ingevolge de financiële crisis in Azië werkloos. Volgens het IAB-verslag zijn er in de wereld 60 miljoen jongeren tussen 15 en 24 jaar die een baan zoeken, maar er geen vinden.