Advertentie

Crisissen zorgen voor minder kredieten aan landbouwers

BRUSSEL (tijd) - Het Landbouwkrediet kende vorig jaar 17,4 procent minder kredieten toe aan de landbouwsector. Aan de basis van de scherpe terugval liggen niet alleen de dioxine- en de BSE-crisis, maar ook de juridische onzekerheid door een opbod van milieu- en andere reglementeringen, zegt directievoorzitter Jacques Rousseaux van het Landbouwkrediet. Onzorgvuldig beheer en emotionele reacties van politici, die breed worden uitgesmeerd in de media, deden de rest.

Volgens Rousseaux wordt het voor de onbeminde landbouwer almaar moeilijker om het rendement van een investering in te schatten. Vooral de groeiende juridische onzekerheid speelt hem parten. De landbouwers worden niet alleen bestookt met steeds meer milieuverplichtingen, ze worden ook geconfronteerd met overheidsreglementeringen die worden toegepast met terugwerkende kracht.Een frappant voorbeeld zijn de nieuwe subsidieregelingen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Onder druk van de Europese Commissie werden die pas deze maand aangepast, maar de nieuwe regels gelden wel al vanaf 1 januari 2000, zegt Rousseaux, die spreekt van zeer onzorgvuldig beheer met nefaste gevolgen voor het investeringsklimaat. Daar komen de opeenvolgende gezondheidscrisissen in de sector (dioxine, BSE,...) nog eens bovenop. Het gevolg is dat er stilaan sprake is van kredietschaarste in de landbouwsector, waarin dus ook nog amper wordt geïnvesteerd. De kredietportefeuille van het Landbouwkrediet in de sector nam vorig jaar een ongebruikelijke duik met 17,4 procent tot 297,9 miljoen euro.Ook de vaak overdreven emotionele reacties van politici, die gretig door de pers worden overgenomen, doen de landbouwsector geen goed. Toen er in Engeland gevallen van mond- en klauwzeer werden ontdekt, hoorde ik bijna niemand beklemtonen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zegt Rousseaux. Hij geeft wel toe dat de economische gevolgen van een besmetting catastrofaal kunnen zijn. Mond- en klauwzeer bedreigt, behalve de paarden, zowat de hele veestapel en is besmettelijker dan varkenspest.Ondertussen brengt de BSE-crisis de leefbaarheid van vooral de Luxemburgse rundveebedrijven in het gedrang. De onvruchtbare grond maakt het boeren daar onmogelijk te diversifiëren. Het risico voor het Landbouwkrediet blijft beperkt. De rundveebedrijven vormen slechts een klein deel van de portefeuille en de bank is historisch niet sterk vertegenwoordigd in de toelevering en verwerking van rundvlees. NTPagina 7: Groep Landbouwkrediet maakt opnieuw meer winst

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud