CRM helpt gedrag van bedrijf tegenover klantop één lijn te brengen

Customer Relationship Management (CRM) is een ronkend begrip dat vooral het laatste decennium opgang maakt in marketingkringen. CRM is een strategie voor het uitbouwen van relaties met bestaande en potentiële klanten. Een hype of niet? CRM zou het middel bij uitstek zijn om eindelijk echt one-to-onemarketing te gaan toepassen. Hoewel de theorie stamt uit de jaren tachtig, begint die praktijk nu pas echt vorm te krijgen onder invloed van de ontwikkelingen van de informatietechnologie. Daardoor zitten informatici en marketinglui nu definitief in hetzelfde schuitje, richting klant. Informatici moeten de grenzen van hun technische domein overstijgen. Marketingmensen staan voor de taak om de gepreekte passie daadwerkelijk te implementeren in een technische omgeving.