Cruciale fazen in familiezaak deskundig aanpakken

(tijd) - "Leiders van familiebedrijven hebben meestal niet de tijd (en de stafmedewerkers) om de juridische en fiskale problemen die opdoemen telkens als het bedrijf een cruciale faze in zijn bestaan doormaakt, zelf op te lossen. Wie zich dan blindelings verlaat op externe advizeurs en geen pertinente vragen kan of durft stellen, komt soms van de regen in de drop terecht. Pertinente vragen stellen, vereist echter de nodige kennis van zaken en daar knelt vaak het schoentje'.