Culinaire gidsen op zoek naar lezers en eerlijkheid

(tijd) - Nu zelfs Michelin, de bijbel van de gastronomie, niet onbesproken blijkt te zijn, dreigen ook andere culinaire gidsen imagoschade op te lopen. Uitgevers van de meeste gidsen houden er geprivilegieerde relaties op na met restaurateurs, beweren boze tongen. En hoge productiekosten dwingen hen tot het het ronselen van reclame en het afsmeken van gratis maaltijden. 'Het ergste zou zijn dat het publiek nu denkt dat we allemaal onder één hoedje spelen', zegt Marc Declerck, de gedelegeerd bestuurder van GaultMillau in België.