Cultureel Vlaanderen op zoek naar zichzelf

'Op gelijke voet', de spraakmakende 'brief aan cultureel Vlaanderen' van Walter van den Broeck, is een lang pleidooi voor een kunst- en cultuurbeleid op maat van 'la Flandre profonde'. Het boekje baadt in een opvallende antistedelijke retoriek en looft op een erg selectieve manier het leven in 'de Vlaamse provincie'. Wie tussen de regels door leest, stuit op een meer fundamentele kwestie: is het uberhaupt nog zinvol om in het hedendaagse Vlaanderen cultuuruitingen als identiteitspapieren te beschouwen?Rudi Laermans