Cultuurverschillen zijn meer dan kruidige anekdotes

Een Noor heeft een ander consumentenpatroon dan een Portugees. Culturele verschillen hebben daardoor ook hun onweerlegbare invloed op de manier waarop zaken worden gedaan. Wie succesvol wil ondernemen op Europese schaal, houdt dan ook beter rekening met de uiteenlopende culturele diversiteit. Of zoals Theo Dilissen het verwoordt: Zoeken naar de juiste verhouding tussen de globale aanpak en het lokale pigment. Persoonlijkheid en vertrouwen blijken de sleutelwoorden die tot een wederzijds begrip én een succesvolle manier van zakendoen kunnen leiden. Globaal opereren doe je het best vanop lokaal niveau.Aart de Zitter