Curator Wouters vraagt rechtbank om de revindikaties te verwerpen

MECHELEN (tijd) - In het faillissement van de VOF G. Meekels & Co werden gisteren voor de rechtbank van koophandel te Mechelen de eerste twee revindikaties gepleit, bijna 13 maanden na de dag van faillietverklaring. Curator Louis Wouters vroeg de rechtbank beide revindikaties te verwerpen. Hij betoogde hierbij onder meer dat het toestaan van revindikaties ingaat tegen het rechtvaardigheidsbeginsel van de gelijkheid van alle schuldeisers. De prokureur zal voor beide gevallen zijn advies geven op 3 april. Hij staat voor geen eenvoudige taak.