Curatoren eisen snelle reactie kandidaat-overnemers PDG

(tijd) - De curatoren van het in faling verklaarde bouwbedrijf Pieters-De Gelder (PDG) zijn van plan spoed achter hun opdracht te zetten. Zij hopen de komende dagen een gehele overname van de activa te kunnen realiseren. Zoniet zullen de twintig lopende werven afzonderlijk worden behandeld.Voor de afhandeling van het faillissement van PDG werden als curatoren Baillon, Coppens, Dauwe en Pieters benoemd. Zij werken onder toezicht van rechter Dirk de Cuyper. De curatoren hebben de bedoeling zo snel mogelijk een algehele overname van de activa te realiseren. De passiva van de onderneming liggen rond 1,20 miljard frank, het sociaal passief niet meegerekend. Volgens curator Dauwe zijn er voldoende geïnteresseerden die de toestand van het bedrijf terdege kennen. Zij krijgen een kleine week om ernstige gesprekken over een overname aan te vatten.