Curatoren mogen van bonden op Boelwerf

(belga/tijd) - Het is gisteren dan toch tot een wapenstilstand gekomen tussen de vakbonden en de curatoren van de failliete Boelwerf Vlaanderen. De bonden laten de curatoren voor het eerst toe op de werf, de kuratele erkent de bezetting. Beide partijen scharen zich nu eensgezind achter de eis om een billijke sociale enveloppe. Bepalend voor deze enveloppe is een bedrag van 280 miljoen frank dat eigenlijk bestemd is voor de RSZ maar wordt geclaimd door de vakbonden. Daarover wordt vandaag beslist.Al dagen is het onmogelijk om op het kabinet van minister-president Luc Van den Brande de minste toelichting te krijgen over de patstelling rond de sociale enveloppe voor de Boelwerf-werknemers. Dezelfde diskretie bewaarden ook de vakbonden gisteren. Een zoveelste algemene personeelsvergadering op de werf werd voor de gelegenheid achter gesloten deuren gehouden. Het stilzwijgen heeft alles te maken met diskrete onderhandelingen waarbij de bonden hun eis van 2 miljard frank voor de sociale begeleiding zouden hebben afgezwakt tot nog 1,15 miljard frank of 1,15 miljoen per werknemer. Minister-president Van den Brande heeft 950 miljoen uitgetrokken, maar zou mede onder druk van zijn socialistische regeringsgenoten een laatste 'geste' willen doen. De allerlaatste struikelblok in de diskussies is een bedrag van 280 miljoen frank dat in principe bestemd is voor de RSZ, maar dat de vakbonden voor het personeel opeisen. De direktie van de RSZ houdt daarover vandaag een vergadering.