Curatoren Polyship gooien handdoek in de ring

(tijd) - De curatoren van de failliete Oostendse scheepwerf Polyship hebben de hoop om de werf ooit nog opgestart te zien, opgegeven. Er waren enkele kandidaat-overnemers, maar nooit kwam het tot een akkoord. Beslist is dus om de onroerende en roerende goederen openbaar te verkopen. Een tijdlang werd de Antwerpse scheepswerf SKB getipt als overnemer. Die overwoog om op de werf van Oostende in opdracht van Landsverdediging vier mijnenvegers te bouwen. De aanbesteding daarvan is nog steeds niet gebeurd. Het raamcontract voor de bouw van de vier polyester kustmijnenvegers is goed voor 12 miljard frank. Een raamcontract werd reeds in oktober 1996 door minister Poncelet getekend met de Antwerpse scheepswerf SKB. De aanbesteding was opgenomen in het investeringsprogramma 1997. Bij SKB hoopte men dat de gunning van de eerste fase van het project - het technische gedeelte dat het ontwerp van de schepen behelst - gisteren zou beslist worden op de ministerraad. Andermaal bleek de hoop ijdel. Het punt werd niet behandeld. Dat zal dus op een volgende ministerraad moeten gebeuren. De beslissing moet hoe dan ook dit jaar vallen.