CVOHA: geen kosten en papier maar toch alle fiskale voordelen van de vennootscha

(van een medewerker) (tijd) - De koöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOHA) is een vennootschapsvorm met een minimum aan kosten en formaliteiten. Dit vindt zijn verklaring in het feit dat de vennoten (minstens 3) hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.