Advertentie
Advertentie

CVP beslist toch mee te doen aan conferentie staatshervorming

(tijd) - Het is zo goed als zeker dat de CVP toch zal deelnemen aan de conferentie over de staatshervorming. Dat was lang twijfelachtig omdat de partij zware kritiek had op de door de meerderheid gevolgde procedure. Maar nadat vice-premier Vande Lanotte donderdagmiddag enkele stappen in de richting van de grootste oppositiepartij had gezet, klonk de toon van CVP-voorzitter Van Peel veel positiever. Enkele uren eerder had de CVP-top nog grote vraagtekens geplaatst achter haar deelname aan de 'intergouvernementele en interparlementaire conferentie over de staatshervorming' die de regering voorbereidt. Na afloop van het fractieberaad in Knokke (zie hiernaast) klonk het dat de partij nog altijd geen antwoord had gekregen op de kritiek die ze geformuleerd had op het regeringsvoorstel voor de organisatie van die conferentie.