Advertentie
Advertentie

CVP blokkeert investeringen Vlaamse wegeninfrastructuur

(tijd) - De CVP-fractie in het Vlaams Parlement vraagt van SP-minister van Openbare Werken Steve Stevaert 'volledige duidelijkheid' over het investeringsprogramma voor de wegeninfrastructuur. De christen-democraten vinden dat Stevaert te gul is voor 'socialistische' gemeenten. Om de minister een signaal te geven, onthield Maria Tyberghien zich donderdag bij de stemming over het Vlaams Infrastructuurfonds. In theorie zijn alle investeringen in Vlaamse wegen daardoor geblokkeerd.Bij de 'indicatieve stemming' over de begroting van Openbare Werken kwam het in de gelijknamige commissie van het Vlaams Parlement tot een kortsluiting tussen de CVP-fractie en minister Stevaert. CVP-commissielid Tyberghien onthield zich namens haar fractie bij de stemming over het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF). Doordat er staking van stemmen was, is het VIF (voorlopig) uit de begroting gelicht.