CVP-compromis stemrecht migranten in de maak

(tijd) - De strijd in de CVP tussen voor- en tegenstanders van het gemeentelijk stemrecht voor migranten zal vandaag allicht uitmonden in een compromis. Het CVP-bestuur zal vanavond waarschijnlijk instemmen met een zogenaamde open grondwetswijziging, die de invoering van het gemeentelijk stemrecht ook voor migranten van buiten de EU mogelijk maakt. Maar tegelijk zou volgens het compromis in de grondwet bepaald moeten worden dat de concrete uitvoering van dit recht slechts kan gebeuren door een wet die een bijzondere meerderheid vereist.Door die bijzondere meerderheid verwerven de Vlaamse christen-democraten meteen de zekerheid dat het stemrecht voor migranten niet of nauwelijks zonder hun instemming kan worden ingevoerd. De voorstanders van het migrantenstemrecht worden in het compromis gepaaid met het feit dat dat stemrecht principieel in de grondwet wordt ingeschreven. De tegenstanders krijgen de garantie dat de uitvoering van dat recht eenzelfde meerderheid vereist als een wijziging van de grondwet.