CVP-congres in Brussel buigt zich over 'mensen en milieu'

(tijd) - De CVP houdt op 15 juni in Brussel een congres over 'Mensen en Milieu.' Uitgangspunt voor het congres vormt de Agenda 21 van de milieuconferentie in Rio, die de partij in een Vlaams actieprogramma wil verwerken. Meer dan over de intussen algemeen aanvaarde milieudoelstellingen wil de CVP op het congres nadenken over de concrete instrumenten (heffingen, convenanten, aansprakelijkheid...) van het milieubeleid en de implicaties die ze hebben op sociaal-economisch vlak.'Het congres van 15 juni is al het derde dat de CVP aan de milieuproblematiek wijdt. In 1986 in Oostende en in 1990 in Brugge congresseerden we ook over dit thema. Dat is meer dan partijen die zich uitsluitend op het milieu profileren', zei partijvoorzitter Johan van Hecke gisteren trots. 'Voor een anti-milieupartij is dat toch niet zo slecht', voegde hij er glimlachend aan toe.