CVP en PSC blijven voorstander van één lokaal politiekorps

(tijd) - De CVP blijft bij haar standpunt dat ook op het lokale vlak de bestaande politiekorpsen volledig moeten worden geïntegreerd. Haar Franstalige zusterpartij, de PSC, is dezelfde mening toegedaan. Maar terwijl de CVP oordeelt dat het lokale korps voor nationale doeleinden moet kunnen worden ingezet (en vice versa), beklemtoont de PSC vooral de gemeentelijke autonomie. De CVP wil de lokale integratie tegen 2001 doorvoeren, de PSC wil er onmiddellijk mee beginnen. Na de hoorzittingen met 'mensen van het terrein', die de voorbije twee weken plaats vonden, begonnen de kamercommissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken gisteren, in aparte vergaderingen, aan de eigenlijke bespreking van het regeringsvoorstel ter hervorming van de politiediensten. De CVP-fractie in de Kamer lichtte tijdens een persconferentie haar standpunt toe. De CVP-kamerleden maakten duidelijk dat zij, zoals ze tijdens het parlementair debat over de Algemene Beleidsverklaring al kenbaar maakten, meer willen dan wat de regering voorstelt: ook op het lokale vlak moet er volgens de CVP-verkozenen een volledige integratie van de bestaande politiediensten worden doorgevoerd. De regering acht zo'n scenario voorlopig niet realiseerbaar en pleit enkel voor een doorgedreven samenwerking tussen gemeentepolitie en (de opvolgers van) de rijkswachtbrigades.