Advertentie
Advertentie

CVP en SP bereiken akkoord over licht versoepeld mestaktieplan

(tijd) - Op het Vlaamse formatieberaad werd een akkoord bereikt over de grote lijnen van een mestaktieplan. Daarmee ruimden de onderhandelaars van CVP en SP de belangrijkste struikelblok voor de vorming van een rooms-rode Vlaamse regering op. Het nieuwe MAP-akkoord houdt een lichte versoepeling in van het kompromis dat eind vorig jaar in de aftedende Vlaamse regering van CVP, SP en VU werd bereikt. Zowel de landbouworganizaties als de milieubeweging stelden zich in een eerste reaktie gematigd op tegenover het nieuwe kompromis. De Vlaamse formateur Luc Van den Brande kwam maandag voor het eerst zelf naar buiten met een tussentijdse evaluatie van het Vlaamse formatieberaad. Daaruit blijkt dat de Vlaamse onderhandelaars bijzonder goed zijn opgeschoten en het belangrijkste struikelblok, het mestaktieplan, hebben opgeruimd. De weg naar een rooms-rode Vlaamse regering ligt open. Van een derde partner is minder dan ooit sprake. Na de CVP verwierp ook de SP het voorbije weekeinde deze optie, terwijl VU noch Agalev zich bereid verklaarden de krappe rooms-rode meerderheid te depanneren.