CVP en SP effenen pad naar onderwijsakkoord

(tijd) - De twee meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement, CVP en SP, deden donderdag een belangrijke stap naar de oplossing van het conflict over de financiering van het basisonderwijs dat tussen hen gerezen was. De christen-democraten stemmen ermee in dat extra geld voor het basisonderwijs ook buiten de onderwijsbegroting kan worden gevonden. De socialisten zijn bereid het programmadecreet ongewijzigd goed te keuren als voldaan is aan twee voorwaarden waaraan de regering moeiteloos kan voldoen.Vorige week keurden CVP en SP enkele amendementen op het programmadecreet goed. Een krediet van 617 miljoen frank van het gemeenschapsonderwijs werd over alle basisscholen verdeeld en het budget voor het basisonderwijs werd met 1,2 miljard frank verhoogd, gespreid over negen jaar. Deze week zegde de SP het 'Polderakkoord' de facto op. Zij drong aan op nóg meer geld voor de basisscholen om het verlies te compenseren dat het gemeenschapsonderwijs door dat akkoord lijdt. De socialisten lieten verstaan de oppositie te steunen in haar poging de amendementen, tijdens de plenaire behandeling, weer uit het programmadecreet te halen. De CVP dreigde ermee in dat geval de begroting 1998 niet goed te keuren. Een politieke crisis hing in de lucht.