Advertentie
Advertentie

CVP en SP lijken elkaar te vinden voor zorgverzekering

BRUSSEL (tijd) - De kans is zeer groot dat Vlaanderen vanaf 1999, zoniet vanaf 2000, begint met de uitbouw van een eigen zorgverzekering. Want net als de SP vorig jaar, diende nu ook de CVP in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet in. Inhoudelijk lijkt het water tussen de twee partijen niet te diep. Al zijn er wel nog fundamentele meningsverschillen over wie recht krijgt op een tegemoetkoming en over de rol die private verzekeraars kunnen opnemen.Aan het CVP-voorstel voor een zorgverzekering, een verzekering die de niet-medische kosten van zorgbehoevenden dekt, ging een lange discussie vooraf. De Vlaamse ministers van Gezondheidsbeleid en Welzijn, Wivina Demeester en Luc Martens, lanceerden maanden geleden elk eigen plannen, die op veel punten lijnrecht tegenover elkaar stonden. Daarop probeerde de CVP de plooien binnenskamers glad te strijken. Op 11 mei besprak het partijbureau voor de eerste keer een nota van een werkgroep onder leiding van kamerlid Greta D'Hondt. Maar de tekst botste op een aantal bezwaren, onder meer inzake de organisatie (door ziekenfondsen of private verzekeraars?), en Brussel. Begin vorige maand werden de struikelstenen uit de weg geruimd. Daarop werkte Vlaams parlementslid Sonja Becq een voorstel van decreet uit, dat nu is ingediend in het Vlaams Parlement.