Advertentie
Advertentie

CVP en SP maken werk van wet anti-discriminatie homoseksualiteit

(tijd) - De kamerleden Luc Willems (CVP) en Renaat Landuyt (SP) hebben een voorstel van wet ingediend om iedere vorm van discriminatie op grond van de seksuele voorkeur te verbieden. De nieuwe wet zal volgens de kamerleden consequenties hebben voor het debat over de samenlevingscontracten. De CVP zal haar standpunt over alternatieve samenlevingsvormen bepalen op het partijcongres over het gezin, dat in december plaatsvindt.Het wetsvoorstel dat Luc Willems (CVP) en Renaat Landuyt (SP) in de Kamer hebben ingediend, gaat grotendeels terug op een tekst van voormalig SP-Kamerlid, nu minister van Onderwijs, Luc van den Bossche. Het stelt elke vorm van discriminatie op grond van geslacht en seksuele of relationele voorkeur strafbaar. De tekst bepaalt onder meer de straffen voor discriminatie van homoseksuelen in arbeidsrelaties (aanwerving, ontslag, arbeidsbemiddeling, beroepsopleiding), bij dienstverlenende activiteiten en bij het aanbieden van goederen (het verhuren van een huis, bijvoorbeeld). Wie zich daaraan schuldig maakt riskeert een fikse geldboete (tot 200.000 frank) en/of een gevangenisstraf van maximaal een jaar. Ambtenaren en leden van politie of rijkswacht kunnen zelfs tot twee jaar cel worden veroordeeld. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en andere mensenrechtenverenigingen kunnen de toepassing van de nieuwe wet voor de rechtbank afdwingen.