CVP en SP willen Zaventem in HST-net opgenomen zien

(tijd) - De luchthaven van Zaventem moet volwaardig in het HST-net worden opgenomen. Dat zeggen de CVP- en de SP-fractie in het Vlaams Parlement in een voorstel van resolutie waarin zij hun standpunt tegenover het ontwerp van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geven. Christen-democraten en socialisten dringen ook aan op de snelle afbakening van de stedelijke gebieden. De vaststelling van het eerste Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nadert de eindstreep. De Vlaamse regering heeft nog tot 26 september de tijd om het ontwerp-RSV aan te passen en het RSV definitief vast te stellen. Het Vlaams Parlement moet nadien binnen de 60 dagen de bindende bepalingen, waarvan de overheid onder geen beding kan afwijken, bekrachtigen. Datzelfde parlement heeft tot 28 juli de mogelijkheid -niet de plicht- een standpunt in te nemen over het ontwerp-RSV. Aangezien het vrijdag met reces gaat, moet dat deze week gebeuren.