CVP en SP zien Rand rond Brussel niet als grootstedelijk gebied

(tijd) - Om de suburbanisatie tegen te houden, mag de Vlaamse Rand rond Brussel in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) niet worden geselecteerd als een grootstedelijk gebied. Dat staat in een voorstel van resolutie waarin de CVP- en de SP-fractie in het Vlaams Parlement hun standpunt over het ontwerp-RSV weergeven. De tekst wordt deze week nog besproken in en ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams Parlement.Het Vlaams Parlement is niet verplicht een standpunt in te nemen over het ontwerp van Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV), maar het heeft wel die mogelijkheid. Een poging om, na een uitgebreid debat in de bevoegde commissie over het advies van de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening (Vlacoro), alle fracties op één lijn te krijgen, is niet gelukt. De twee meerderheidsfracties, CVP en SP, hebben in onderling overleg een voorstel van resolutie ingediend met hun standpunt tegenover het ontwerp-RSV.