CVP'ers dreigen met Antwerpse scheurlijst

(tijd) - Het verzet tegen Antwerpen 94 blijft groot. Het voorbeeld van VU-schepen Gerard Bergers om met een alternatieve lijst bij de verkiezingen op te komen, lijkt nu ook navolging te vinden bij de CVP. Twee uittredende CVP-schepenen weigeren op deze lijst te staan.Antwerpen 94 is een bundeling van CVP'ers, VU'ers en onafhankelijken. De lijst wordt aangevoerd door VU-senator Hugo Schiltz. CVP-kamerlid Marc Van Peel staat op de tweede plaats en de politiek dakloze Eric Anthonis op drie. Van vier tot en met negen worden de plaatsen op de lijst ingenomen door nieuwelingen in de politiek. De uittredende mandatarissen staan achteraan. Zo is CVP-schepen Marc Wellens lijstduwer.