Advertentie
Advertentie

CVP'ers pesten

De veelkleurige coalities op federaal en Vlaams vlak hebben als uitdrukkelijke doelstelling aan te tonen dat dit land ook zonder 'die eeuwige CVP' bestuurd kan worden. Verhofstadt en Dewael hebben zich voorgenomen een ander beleid te voeren, een positief en voluntaristisch beleid dat bijgevolg zeker niet anti-CVP, antiklerikaal of tegen de katholieke zuil gericht is. Want, zo stelden de architecten van paars-groen met Vlaams-gele franjes, dergelijk antibeleid zou wel eens als een boemerang in het aangezicht van de nieuwe meerderheid kunnen terecht komen. Levensbeschouwelijke thema's mogen in deze geseculariseerde en ontzuilde maatschappij dan wel grotendeels hun mobiliserende kracht verloren hebben, heel wat paars-groene kiezers zijn en blijven cliënten van de christelijke zuil en worden dus best niet voor het hoofd gestoten.