CVP-lijsten worden eind maart voorgesteld

LEUVEN (tijd) - De formele procedure voor de CVP-lijstvorming start pas in januari. Dit belet natuurlijk niet dat er ondertussen informele gesprekken worden gevoerd, aldus CVP-voorzitter Marc van Peel, tijdens de CVP-fractiedagen in Leuven. De uiteindelijke lijsten zullen eind maart voorgesteld worden. Van Peel beklemtoonde nogmaals dat de CVP de agenda van de volgende staatshervorming zal bepalen.Op dit ogenblik worden 'de troepen gemobiliseerd'. De echte verkiezingscampagne moet voor Van Peel nu nog niet losbranden. 'Tussen 30 en 40 procent van de kiezers beslist slechts twee weken voor de verkiezingen over hun stemgedrag. 16 procent doet dit op de dag zelf van de verkiezingen.'