CVP: louter gerechtelijke procedure voor minister

(tijd) - De CVP wil dat ministers zonder enige tussenkomst van het parlement kunnen worden berecht. De SP pleit voor een versoepeling van de huidige regeling, zodat alleen voor dwangmaatregelen nog de toestemming van de Kamer nodig is. Beide partijen legden gisteren wetsvoorstellen over de ministeriële verantwoordelijkheid neer, die gênante vertoningen zoals in de zaak-Di Rupo onmogelijk moeten maken.Volgens de huidige wetgeving moet het gerecht voor iedere onderzoeksdaad die het jegens een minister wil stellen, voorafgaandelijk de toestemming krijgen van de Kamer. In het recente verleden - het Agusta-dossier, de Uniop-affaire, het milieuboxendossier, de zaak-Di Rupo/Grafé - is duidelijk gebleken dat deze regeling, bedoeld om de regeringsleden te beschermen, alleen maar contraproductief werkt. Nog voor er ook maar enige zekerheid bestaat over schuld of onschuld, worden de betrokken ministers op het publieke forum veroordeeld en wordt hun positie ernstig in gevaar gebracht. Naar aanleiding van het dossier-Di Rupo legden zowel de CVP als de SP gisteren in de Kamer wetsvoorstellen neer om de huidige wetgeving, die nog uit de vorige eeuw dateert, aan te passen.