'CVP moet Moreels' engagement voor ontbinding hulp nu hard maken'

(tijd) - Deze week zal duidelijk worden of Moreels' engagement om de ontwikkelingshulp te ontbinden overeind blijft. Het debat over het Toekomstplan van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels (CVP) start vandaag in de ABOS-opvolgingscommissie. 'De CVP heeft meermaals gezegd achter Moreels te staan en moet dit nu maar hard maken', zegt Agalev-kamerlid Hugo van Dienderen in een gesprek over verleden, heden en toekomst van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.Tijd: Alvorens in te gaan op het Toekomstplan van staatssecretaris Moreels willen we even stil staan bij de recente schandalen rond enkele niet-gouvernementele organisaties (NGO's). De onderzoeken van het Hoog Comité van Toezicht naar de NGO's Artsen zonder Grenzen (AzG), Coopibo en Act hebben heel wat stof doen opwaaien.