Advertentie
Advertentie

CVP neemt voortouw in controle op voorlichting Vlaamse overheid

(tijd) - De CVP heeft een voorstel van decreet klaar om een Vlaamse controlecommissie voor overheidsvoorlichting te installeren. In uitvoering van het regeerakkoord bereidt ook de Vlaamse regering de oprichting ervan voor. De Vlaamse ministers weigeren nog voor de federale controlecommissie te verschijnen. Dat neemt niet weg dat de CVP intussen al vier klachten tegen de Vlaamse ministers Vera Dua (Agalev) en Steve Stevaert (SP) bij de federale controlecommissie indiende.