Advertentie
Advertentie

CVP-nota staatshervorming gaat voor SP te ver

(tijd) - In het Vlaams Parlement kwam donderdag verdeeldheid aan het licht tussen de twee meerderheidsfracties over de richting en de inhoud van de verdere staatshervorming. Tijdens een vergadering van de SP-fractie rees verzet tegen de 'sneuvelversie', die de CVP opstelde van het voorstel van resolutie dat het Vlaamse eisencahier voor de komende staatshervorming bevat. De tweeledigheid staatsstructuur, en vooral de splitsing van het hele gezondheidsbeleid, inclusief de financiering, gaan voor de SP te ver.In het Vlaams Parlement begon de laatste fase van de zoektocht naar een consensus over de doelstellingen en de inhoud van de verdere staatshervorming die, naar algemeen wordt verwacht, na de verkiezingen van 13 juni 1999 aan de orde is.