Advertentie
Advertentie

CVP-partijbureau in egelstelling rond nieuwe politieke cultuur

(tijd) - Het CVP-partijbureau, dat maandag bijeen is gekomen, is bij het standpunt gebleven dat een cumulatieverbod, zoals voorgesteld door de Vlaamse Parlementsvoorzitter Norbert de Batselier, niet kan. De Batselier (SP) wordt verweten de CVP te 'pakken' in haar electorale basis, wat de egelstelling bij de CVP enkel maar in de hand werkt. Premier Dehaene waarschuwde maandag voor een overslaande brand naar het federaal niveau. De SP liet na afloop van haar partijbureau alvast weten dat het cumulatieverbod zowel op Vlaams als op federaal niveau moet gelden.De opvallendste afwezige maandag op het CVP-partijbureau was Johan van Hecke, die sinds zijn ontslag als partijvoorzitter vooral werk wil maken van de vernieuwing in de CVP. Paul Staes, die door Van Hecke werd binnengehaald, was evenmin aanwezig op het partijbureau, maar zegt 'bijzonder ongelukkig' te zijn met de 'vertoning' van de CVP over de nieuwe politieke cultuur.