CVP ruimt 'misverstand' over Sociaal Impulsfonds op

BRUSSEL - De CVP-fractie in de Vlaamse Raad wil dat de nieuwe middelen in het Sociaal Impulsfonds (SIF) op basis van strikte en objectieve criteria verdeeld worden over de verstedelijkte kernen en achtergestelde buurten die met de grootste problemen kampen. Met dat standpunt, dat donderdag op een persconferentie werd voorgesteld, hoopt de partij het 'misverstand' over de verdeling van het SIF uit de wereld te helpen.Fractieleider Johan de Roo betreurde dat minister Leo Peeters (Stedelijk Beleid) de indruk had gewekt dat de CVP een 'antistedelijke' partij is, die wil dat het SIF-geld over zoveel mogelijk gemeenten wordt uitgesmeerd. Om die indruk weg te werken, zette hij de puntjes op de i.